Utaztatási és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése

2014. február 28-án megjelent a 12/2014 sz. gazdasági főigazgatói körlevél az utaztatási és kapcsolódó szolgáltatások beszerzése tárgyú ELTE szintű keretmegállapodás megkötéséről.

A Weco-Travel Idegenforgalmi Kft-től történő megrendelések kapcsán kérjük, hogy az egyedi megrendeléseket – az SAP-ban rögzített – kötelezettségvállalási adatlappal együtt küldjék meg ellenjegyzésre a Gazdasági és Műszaki Osztályra. A kötelezettség vállalási adatlapra a kiutazással kapcsolatos valamennyi becsült kiadás kerüljön felvezetésre, összhangban az kiutazási engedély és határozattal.