MTA – LENDÜLET program 2016-2021 (2015/105) – részletes információk

A Magyar Tudományos Akadémia elnöke a Lendület program keretében pályázati felhívást tett közzé 2016-ban induló kutatócsoportok létrehozására. A Lendület program célja az akadémiai intézményekben és egyetemeken folyó kutatások dinamikus megújítása nemzetközileg kimagasló teljesítményű kutatók és kiemelkedő fiatal tehetségek külföldről történő hazahívásával, illetve itthon tartásával.

A felhívás letölthető a http://mta.hu/lendulet/?node_id=26743 címen.

A kutatócsoport vezetésére tudományos fokozattal rendelkező kutatók pályázhatnak:

 • Lendület I- önálló kutatói pályát kezdők. Jellemzően 38 év alatti, kiemelkedő és folyamatosan növekvő teljesítményt mutató, ígéretes fiatal kutatók. E kategória nyertesei vállalják, hogy a Lendület program keretében végzett kutatásaik során vagy azok befejezésekor pályáznak az Európai Kutatási Tanács (ERC) valamelyik kiválósági felhívására
 • Lendület II.- sikeres önálló kutatói pályát folytatók. Jellemzően 35-45 év közötti, nemzetközileg is elismert, tartósan kiemelkedő és növekvő teljesítményű vezető kutatók. E kategória nyertesei vállalják, hogy a Lendület program keretében végzett kutatásaik során vagy azok befejezésekor pályáznak az Európai Kutatási Tanács (ERC) “Consolidator” vagy “Advanced” kategóriájában.
 • Célzott Lendület-  kiemelkedő eredményességű alkalmazott (célzott) kutatásokat folytatók. Jellemzően 45 év alatti, a gazdasági versenyképességet közvetlenül szolgáló kutatásokra vállalkozó kutatókA Lendület I és II kategóriákban pályázni kizárólag akadémiai intézményekbe és hazai egyetemekre lehet.

A Célzott Lendület kategóriában kizárólag olyan gazdasági társaság lehet támogató, melyet Magyarországon legalább két éve bejegyeztek és magyarországi telephellyel rendelkezik. A gazdasági társaságnak vállalnia kell, hogy a támogatás legalább felét folyósítja.

Amennyiben a pályázó a pályázat benyújtásakor a befogadó kutatóhely alkalmazásában áll, a Lendület-projektre pályázatot Lendület I. és II. kategóriában csak kivételesen indokolt esetben, s kizárólag új kutatási téma elindítására nyújthat be. pályázatot teljes állású vezetői (tanszékvezető, intézetigazgató, magasabb vezető) megbízással vagy kinevezéssel rendelkező egyetemi oktató vagy teljes állású vezetői (osztályvezető, főosztályvezető, magasabb vezető) megbízással vagy kinevezéssel rendelkező kutató.

A program rendelkezésre álló keretösszege 400 millió forint, mely megközelítőleg 8-12 új kutatócsoport felállítását tudja támogatni.

Az elbírálás során előnyt élveznek:

 • a természettudományok, a műszaki tudományok és az élettudományok területén a kísérleti témájú pályázatok
 • külföldön tevékenykedő, hazatelepülni kívánó kutatók

A támogató saját forrás meglétét nem követeli meg, de előnyt jelent, ha a kutatócsoport megalakításakor a befogadó kutatóhely írásbeli kötelezettséget vállal, hogy az elnyert akadémiai támogatást a lehető legnagyobb mértékben kiegészíti saját gazdasági és humánerőforrásaiból.

Támogatás mértéke min 20 millió Ft/év, maximum

 • Lendület I kategóriában évi 50 millió Ft
 • Lendület II kategóriában évi 60 millió Ft
 • Célzott Lendület kategóriában – a külső támogatások összegétől függően – e határoktól eltérhet

A pályázatokat angol (humán-és társadalomtudományi pályázatokat angol vagy magyar) nyelven lehet benyújtani a Lendület elektronikus pályázati rendszeren keresztül: https://palyazat.mta.hu/lendulet

A pályázatok kar és egyetem általi befogadásához mellékelni szükséges:

 • az EPER rendszerből kinyomtatott és kari aláírásokkal ellátott (témavezető, intézetigazgató/tanszékvezető, kari gazdasági vezető, kari vezető) ELTE belső pályázati adatlapot,
 • rövid összefoglalót a kutatási tervről,
 • öt évre éves, illetve összesített költségtervet szöveges indoklással,
 • intézményi hozzájárulás esetén fedezetnyilatkozatot kari vezető és kari gazdasági vezető által aláírva (kari Pályázati Iroda készíti el),
 • intézményi hozzájárulás esetén, összesített, illetve évekre lebontott költségtervet indoklással a kari vezető és a kari gazdasági vezető által aláírva,
 • célzott Lendület esetén a támogató gazdasági társaság kötelezettségvállalását tartalmazó nyilatkozatot.

A fenti anyagokat a karra pályázók esetében a kari Pályázati Csoport küldi be az egyetemi Pályázati Központ részére. Kérjük, hogy a pályázók a dokumentációt legkésőbb 2016. január 5-ig juttassák el a kari Pályázati Irodába.

A költségvetés tervezéséhez Pintérné Karsai Barbara tud segítséget nyújtani. A kutatócsoport elhelyezésével kapcsolatban a befogadó szervezeti egységgel (intézettel) kell egyeztetni, az egyeztetés alapján a kutatócsoport rendelkezésére bocsátani kívánt infrastruktúra (helyiség(ek), műszerek, stb.) felsorolását intézetigazgatói és pályázói aláírással kérjük a pályázati dokumentációhoz csatolni.

A pályázat befogadásának zökkenőmentes lebonyolítása érdekében kérem, fokozottan szíveskedjenek figyelni a fenti határidő betartására.

A befogadó nyilatkozat aláírás után az egyetemi Pályázati Központból elvihető, postázása a pályázó feladata.

A pályázati anyagok feltöltésének határideje: 2016. január 13. 12 óra

Az Egyetem vezetése kiemelt fontosságúnak tartja, hogy az ELTE vonzerejét növelje a Lendület pályázat kapcsán. Ezúton kérjük, hogy minden pályázó (akár belső, akár külső) vegye fel a kapcsolatot a tudományos rektorhelyettessel, Dr. Szalay Péterrel, elérhetősége: tudrh@elte.hu