Kutatási pályázatok

Az egyetemi Pályázati és Innovációs Központ (PIK) Pályázati Irodája a pályázati lehetőségekről rendszeresen tájékoztatót küld, amelyről az oktatók és kutatók a kari Pályázati Csoporton keresztül értesülhetnek. A pályázati lehetőségekről érkező felhívásokról e-mailen küldünk tájékoztatást a következő munkatársak részére:

  • Biológiai Intézet: Márialigeti Károly, Pálfia Zsolt
  • Fizikai Intézet: Groma István, Frei Zsolt, Kürti Jenő, Lendvai János, Palla László, Gecse Mónika
  • Földrajz- és Földtudományi Intézet: Bartholy Judit, Petrovay Kristóf, Monostori Miklósné
  • Kémiai Intézet: Turányi Tamás, Lénárd László
  • Matematikai Intézet: Kiss György, Szalay Klaudia, Fehér Mariann, Nagy Annamária
  • Környezettudományi Centrum: Márialigeti Károly, Förhéczné M. Andrea
  • Dékáni felügyelet álló egységek: Kárpáti Andrea, Modrovics Ágnes, Szegedi Péter, Kondor Andrea

A 27/2008. (XII. 22.) számú rektori utasítás értelmében 2009. január 15-től az Egyetem, illetve szervezeti egységei nevében benyújtott, valamint az Egyetem által kezelt pályázatok és pályázati támogatási szerződések befogadásának feltétele az adott pályázat/projekt adatainak az ELTE Pályázati Elektronikus Rendszerében (EPER) való pontos rögzítése.

Az ELTE Pályázati Elektronikus Rendszer, valamint a használatát ismertető tájékoztató anyag a https://elteeper.elte.hu címen elérhető el. A rendszer működésével, használatával kapcsolatban felmerülő esetleges technikai problémák jelzését az eper@rekthiv.elte.hu címre várják.

Pályázatok kari befogadása
A pályázatok szakmai összeállítása a pályázó feladata. Ha a PIK tájékoztatója, illetve annak kari kiegészítése másképp nem rendelkezik, akkor a pályázónak a kari befogadáshoz a következőket kell benyújtania a kari Pályázati Csoporthoz:

  • az EPER-ben kitöltött és kinyomtatott pályázati adatlap egy példányban a témavezető, intézetvezető (vagy önálló tanszék vezetője) és a kari gazdasági vezető aláírásával,
  • ellenjegyzett költségterv egy példányban,
  • a pályázati kiírásban foglalt benyújtandó pályázati anyag, a kiíró által meghatározott példányszámot eggyel meghaladó példányban (Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy példány a PIK-nél marad, a többi példányt a pályázó visszakapja aláírás után, ha a pályázat beküldése a pályázó feladata. A beadandó példányszám tehát attól függ, hogy hány eredeti példányt kell beküldeni a pályázatot kiíró szervezetnek).

A fenti felsorolás általános érvényű, az egyes pályázatokhoz tartozó mellékleteket a közzétett tájékoztató határozza meg.

Határidők
A pályázatok egyetemi beadási határidejét minden esetben közzéteszi a PIK az EPER rendszerben. A határidő betartása érdekében kérjük vegyék figyelembe a kari befogadásra történő benyújtási határidőt, amelyet a kiküldött PIK tájékoztatás kiegészítéseként és a kari GMO weboldalán közlünk. Közvetlenül a beadási határidő előtt a kari Pályázati Csoporthoz beérkező pályázatok kari vezetői aláírását nem tudjuk garantálni.

Pályázati dokumentumok, szabályok
A pályázatok kezelését a SzMSz I. kötetének 14. sz. mellékletét képező szabályzat határozza meg:

További rendelkezések:

Adatlapok (Kizárólag az EPER tartós kiesése esetén az xls formában kiadott adatlapok papír alapon használandók a Pályázati Szabályzatban írt eljárásrend értelemszerű betartásával):